Ölçme Değerlendirme

Proje de Balıkesir’de  öğrenim gören 10-14 yaş arası öğrencilerinin spor teknolojisi tanıtımları öncesi-sonrası teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği uygulanacaktır.

Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek için Bame ve Dugger tarafından 1989 yılında 58 madde ve 6 alt boyuttan oluşan, Yurdugül ve Aşkar tarafından 2008 yılında Türkçe’ye 35 madde ve 6 alt boyut şeklinde uyarlanıp geçerlik-güvenirliği yapılmış “Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” (ÖTYT) kullanılacaktır. 

Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25.0 (Statistical Package for the Social Sciences ) paket programı kullanılacaktır. 

Spor teknolojisi tanıtımı öncesi ve sonrası uygulanacak olan ölçekte gruplar arasında anlamlı bir fark olabilmesi için p değerinin 0,05’den küçük olmasına bakılacaktır. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.