Proje Özeti

Toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi her zaman öncelikli konulardan birisi olmuştur, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre “Sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.

Projenin amacı, Anayasa’nın 57.Maddesinde belirtildiği gibi “Herkes, Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkına Sahiptir” maddesinden yola çıkarak Balıkesir’de İlk, Orta ve Lise öğrenimi gören öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatılarak, teknolojik ve bilimsel destekler ile yaşamını daha güvenli devam ettirmesi ve geleceğe yönelik vizyonlarının gelişimine katkı sağlanmasıdır.

Hangi düzeyde olursa olsun güvenli ve sağlıklı yaşam farkındalığı konusunda verilen eğitimler bireyin acil durum veya afet anında doğru davranış geliştirmesini olumlu yönde etkileyecektir. 

Projenin ana temasının “Güvenli ve Sağlıklı Yaşam” olmasından yola çıkarak teknolojik araç gereçlerin bu alanlarda nasıl kullanıldığı ve gelecekte nasıl bir gelişim göstereceği ile ilgili olarak öğrencilerin zihinlerinde yeni bir pencere açmak çok önemlidir.

6 -18 yaş arası İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak uygulanacak olan atölye çalışmaları, deneysel uygulamalar, saha çalışmaları, panel, sergi ve gösteriler ile sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürülmesi için yüksek teknolojili sağlık, afet ve arama kurtarma ekipmanların bilinirliğinin sağlanması, acil durumlar veya afet anında ne yapılması gerektiği, bilimsel olarak beslenme-kalori ve spor arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak çalışmalar yapılacaktır. Engelli bireylerin yaşamları sırasında kullandıkları teknolojik cihaz ve ekipmanlar kurulacak olan atölyelerde öğrencilere tanıtılacak ve farkındalık çalışması kapsamında öğrencilerin denemeleri sağlanarak eğitimler verilecektir.Sağlıklı ve güvenli bir yaşam için kendi vücudunu anatomik ve fizyolojik olarak tanıma, içinde bulunduğu çevreyi ve doğayı özümseme, doğru beslenme, doğru spor yapma ve afetlere hazır olma konularında kurulacak atölyelerde verilecek eğitimler ile projeye katılım sağlayan herkesin Bilim ve Teknoloji desteğiyle sağlıklı, güvenli bir yaşam sürebilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması geleceğe yönelik yeni bilimsel fikirler üretebilmesi projenin en önemli katma değeridir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.