Projenin Amacı

Hayatımızın her alanında ve anında çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz ve bu tehlike ve zararlardan tamamen veya en az zararla kurtularak yaşamımıza devam edebilmemiz için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmamız güvenli ve sağlıklı yaşam kültürünün oluşması için çok önemlidir.  Bu kapsamda güvenli ve sağlıklı yaşam kültürünün oluşturulması konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında verilecek eğitim ve yaptırılan etkinliklerle öğrencilerin bilinç düzeylerini geliştirmek,  güvenli ve sağlıklı yaşam olgusuyla tanışarak hazırbulunuşluk düzeylerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Planlanan projede Balıkesir’de yer alan birçok resmi kurum ve kuruluşun destekleriyle öğrencilerin oyun, spor ve teknolojiye olan meraklarından yola çıkarak Bilim ve Teknoloji destekli ekipmanlarla verilecek uygulamalı eğitimler ile bilinçlenmesi ve daha farklı fikirler ortaya çıkarabilmesi için zihinlerinde yeni bir pencere daha açılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Katılımcı  öğrencilerin saha çalışmalarında aktif olarak görev alması, sağlık, ilk yardım, spor ve arama kurtarma  alanlarında kullanılan teknolojik ekipmanları bizzat kullanarak deneyimlemesi onların bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakını, sağlık ve güvenlikle ilişkilendirerek daha yukarı çıkaracaktır.

Teknolojik araç ve ekipmanlar vasıtasıyla, atölye ve saha çalışmaları ile güvenli yaşam ve teknoloji arasında etkileşimin etkinlikler yoluyla nasıl ilişkilendirildiği ve nasıl uygulandığı gösterilerek 6-18 yaş grubu öğrencilerinin teknolojinin sürekli içinde olmalarına rağmen görmezden geldikleri ya da teknolojiyi sadece sosyal medya uygulamaları ve bilgisayar oyunları ile birlikte düşündükleri için sağlık ve güvenlik alanında kullanılan teknolojilerin farkında olmamaları sebebiyle onlara verilecek eğitimler ile hem güncel teknolojilerinden haberdar olmaları hem de televizyonda ve internet siteleri aracılığı ile gördükleri teknolojik ekipmanların nasıl çalıştıkları ve nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Günümüzde afet ve acil durumlarda kullanılan müdahale araç ve ekipmanlarından, AFAD, UMKE, İtfaiye gibi kurum ve kuruluşların kullandığı teknolojik cihazları, yeni nesil arama kurtarma ekipmanlarını, GPS cihazları, yüksek teknoloji ile donatılmış yangın ve afet kıyafetleri gibi birçok özel ekipmanın kullanımını yaşayarak öğrenmeleri ve gelecekte yer alması beklenen teknolojik araç gereçler ile ilgili tecrübe kazanması ve farklı fikirlerle özel hayaller kurabilmeleri çok önemlidir.

Projenin başka bir yönünde ise; Engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerine daha rahat ve daha fazla katılım sağlamaları, sosyalleşmeleri için kullanılan araç-gereç ve ekipmanların teknoloji desteği ile nasıl geliştiğinin katılımcı öğrencilere benimsetilmesidir. Balıkesir lisesi okul girişinden itibaren oluşturulacak Sarı Koridor ‘un hangi simgelerle ne ifade ettiği ile görme engellilerin hayatlarını bina içlerinde ve dışarıda nasıl devam ettirdikleri, bedensel engellilerin özel hayatlarında ve spor müsabakalarında kullandıkları özel yapım spor aletlerine dair gözlemlerde bulunacak ve empati ile onların yaşamlarına dahil olarak kolaylaştırıcı çalışmalar yapacaklardır.

Engelli yada Ampute sporcuların Paralimpik oyunlarda kullandıkları spor ekipmanları da teknoloji ile birlikte her geçen gün güncellenmektedir. Planlanan proje etkinlikleri ve atölyeler içerisinde Engelli bireylerin spor yaparken kullandıkları ekipmanların teknoloji sayesinde gelişim süreci de gözler önüne serilecek ve yapılacak etkinlikler ile katılımcı öğrenciler bu ekipmanlar ile spor yapma tecrübesini yaşayacaklardır.

Öğrencilerin 3 Boyutlu yazıcılara olan ilgi ve meraklarından dolayı Balıkesir lisesi teknoloji sınıfında kurulu olan 3D yazıcılar ile Terrarium içerisinde doğada bulunan birçok ağaç ve bitki türlerinin minyatürlerini 3D yazıcılar ile oluşturup canlı bitkiler ile kolektif bir çalışma yapacaklardır. Bu yolla doğada bulunan birçok ağaç ve bitki türü öğretilerek doğada bulunan canlı ağaç ve bitkilerin dünya ve gelecek nesiller için önemi kavratılacaktır.

Öğrencilere bilim sevgisi ve keşfetme duygusunu aşılamak kapsamında Balıkesir lisesi ön bahçesine kurulacak olan Mobil Planetaryum ve teleskoplar ile gözlemler yaparak takım yıldızlarının şekillerini ve isimlerini öğretilecek ve tüm katılımcılara gök atlasları yaptırılacaktır. Astronomiye olan ilgilerini arttırmak ve gökyüzü hayallerini zenginleştirmek projenin en önemli hedeflerinden birisi olacaktır.

Saha çalışmaları ve kurulacak atölyeler sayesinde “Güvenli ve Sağlıklı Yaşam”  anlayışından yola çıkarak, yapılacak bilinçlendirici etkinlikler, bilim destekli sportif faaliyetler, GPS ile yön bulma ve harita oluşturma çalışmaları, afetlerdeki toplanma alanlarını öğrenmeleri, konum belirleme ve gönderme eğitimleri, anlık ölçüm yapabilen akıllı saat setleri ve bisiklet bilgisayarları ile çalışmaları, doğru spor yapmaları, spor yaparken harcadıkları enerji, gidebildikleri mesafeleri ve bunun karşılığında besinlerden aldıkları kalorileri detaylı olarak öğrenmeleri, bazal metabolizma hızıyla ilişkilendirerek besin ve besin değerlerini hesaplamaları amaçlanmıştır.

Projeye katılım sağlayacak tüm öğrencilere proje süresince aldıkları eğitim kapsamında kazandıkları beceriler ile kendisine, ailesine ve çevresine güvenli, sağlıklı ve doğru bir yaşam bilinci kazandırmak projenin en önemli katma değeri olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.